TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
321 ZİYARETÇİ
  • ADRES: Veysel Karani Mahallesi Elmalı Sokak No: 1/A Sancaktepe İstanbul
  • TELEFON: 444 82 00
  • SOSYAL MEDYA:

HAKKINDA

Yenidoğu Eğitim Kurumları olarak, ülkemizin birçok alanda kaydettiği ilerlemeyi henüz eğitim alanında yeterince gerçekleştiremediği düşüncesini taşıyoruz. Bu durumun tersine çevrilmesi ve Türkiye’nin ilerlemesindeki esas sürükleyici gücün eğitimdeki gelişmişliğimiz olması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Bunun sağlanması için de eğitimde değişim ve dönüşüme ihtiyaç olduğuna ve bunun sadece devlet eliyle gerçekleştirilmesini beklemek yerine, diğer birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi, özel teşebbüsün de taşın altına elini koyması gerektiğine inanıyoruz.

Dünyamız, bilginin hiç olmadığı kadar yüksek bir hızda üretildiği ve değiştiği bir çağa ayak uydurmaya çalışmaktadır. Farklı coğrafyalardan farklı alanlarda küresel bilgi havuzuna sürekli bir bilgi akışı olmaktadır. Bu bilgi havuzuna duyulan gereksinimin giderek artması, 21. yüzyılda ülkelerin bireysellikten dünya vatandaşlığı kavramına yönelmesini zorunlu kılmıştır. Günümüzde, öğrencilerin dünya vatandaşı olma yolunda çağın gerektirdiği nitelikte değerlerine bağlı olarak yetiştirilmesi, ülkelerin en temel hedeflerinden biri haline gelmiştir.
Diğer taraftan, global dünyada yüksek hızda gerçekleşen bu akışın, nitelikli bilgi kadar niteliksiz bilgiyi de içerisinde barındırdığı bir gerçektir. Bu durum ise bilgiyi seçebilmeyi, en az bilgi sahibi olmak kadar önemli hale getirmiştir.
Dolayısıyla günümüzde, öğrencilerin dünya vatandaşı olma yolunda çağın gerektirdiği niteliklere sahip olması, bilgiyi seçebilen fertler olarak kendilerini geliştirmesi ve değerlerine bağlı olarak kendileriyle birlikte ülkenin gelişimine katkı sunacak bir bilinçle yetişmesi ülkelerin en temel hedeflerinden biri haline gelmiştir.

Bu anlamda Türkiyemiz son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirmiş ve birçok alanda ilerleme kaydetmiştir. Fakat eğitimde bu süre zarfında gözle görülür mesafeler alınsa da, özellikle özel eğitim sektöründe henüz arzu edilen seviyelere ulaşılamadığı, bu amaçla yapılması gereken çok sayıda iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir.
Ülkemizin milli gelir dağılımında orta gelir tuzağından bir an önce çıkabilmesi için; çağın gereklerine cevap verecek dinamikliği göstermek, bilim, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmelere hızlı adapte olmak ve değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek zorunludur. Bu anlamda özel eğitim sektörüne de büyük sorumluluk düşmektedir.

Günümüz özel okulculuk anlayışının kimi zaman ticari kaygılarla dejenere olduğu, kimi zaman da bir kişi veya ideolojinin güdümüne girebildiği üzücü tecrübelerle görülmüştür.
Sektörümüzdeki bu olumsuzlukların ivedilikle giderilerek ülke menfaatleri ve eğitim politikaları kapsamında özel teşebbüsün kabiliyetlerinden maksimum derecede yararlanılması gerekliliğinin farkındayız.
Yenidoğu Eğitim Kurumları, çağın gereklerini değerleriyle yorumlayabilecek bir nesil yetiştirme misyonu ile kurulmuştur. Bu misyonu hayata geçirmek için kurumsal yapılanmamızı sürdürülebilir kılarak sektöre ve ülkemize model olmayı çok fazla önemsiyoruz. Bu kapsamda profesyonel olarak kurguladığımız iş modelimizi vakıf ve dernek girişimlerimizle destekliyoruz.

YORUM YAPIN

DAHA ÖNCE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.