ARAMA SONUÇLARI

Aljazari International School

Aljazari International School

Bilgi, birikim ve tecrübe ile zaman içerisinde olgunlaşıp, dilden topluma kendi sınırlarını aşarak, farklı milletlere ulaştığında insanlığın ortak düşünce havuzundaki yerini alır. Bilginin bu devinimi bir taraftan onun ne kadar güçlü olduğunu gösterirken diğer taraftan da ne denli insan merkezli olduğunu ortaya koyar. Gayeler ile birlikte sebepleri de incelediğinde “ne, neden ve nasıl” sorularına toplu […]

Marmara Bilge Okulları

Marmara Bilge Okulları

Eğitim Felsefemiz: Eğitim felsefemiz John Dewey’in temel anlayışına dayalı geliştirilen “İlerlemecilik” Buna bağlı olarak; Yaparak-yaşayarak öğrenen, Problem çözme becerisi gelişmiş, İşbirliği yapmaya yatkın, Demokratik tutum ve anlayışa sahip, Okulla gerçek yaşam ilişkisini kurabilen, bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir. Öğrenme Kuramımız: Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencinin bilgiyi kendisin oluşturduğu “Yapılandırmacı” bir anlayışa sahibiz. Bu paralelde her öğrenci farklı bir dünya olarak görülmekte ve Çoklu Zekâ Kuramı’na uygun çocuğun Çok […]