ARAMA SONUÇLARI

Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi

Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi

Eğitim Bilimleri, yüksek standartlarda eğitim kalitesini, bilimi, kültürel gelişimi merkezine alan sürekli gelişime açık dinamizmi ve hayata donanımlı bireyler kazandırma vizyonu ile 50 yıldır eğitim sektöründe hizmet sunmaktadır. Eğitim Bilimleri Okullarımızın temelini oluşturan ve bizi diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özelliğimiz akademik odaklı eğitim anlayışımızdır. Alanlarında uzman, öğrenci merkezli eğitim anlayışına sahip tecrübeli ve […]

Vizyon Koleji

Vizyon Koleji

Hakkaniyet Güveniliriz; sözümüzü tutarız, kararlarımızda hak ve adaleti gözetiriz. Empati kurarız; farklılıkları anlar ve saygı duyarız. Yönetimde şeffafız; hukukun üstünlüğüne inanır, kanunlara uyarız. Topluma Hizmet Topluma ve gelecek nesillere değer katacak bireyler yetiştirmek için yatırım yaparız. Çevreyi, doğal ve tarihsel güzellikleri korumayı önemseriz bunun için çaba harcarız. Eğitimin, toplumun geleceği olduğunu bilir, nitelikli eğitimi herkes için erişilebilir […]

Aljazari International School

Aljazari International School

Bilgi, birikim ve tecrübe ile zaman içerisinde olgunlaşıp, dilden topluma kendi sınırlarını aşarak, farklı milletlere ulaştığında insanlığın ortak düşünce havuzundaki yerini alır. Bilginin bu devinimi bir taraftan onun ne kadar güçlü olduğunu gösterirken diğer taraftan da ne denli insan merkezli olduğunu ortaya koyar. Gayeler ile birlikte sebepleri de incelediğinde “ne, neden ve nasıl” sorularına toplu […]

Marmara Bilge Okulları

Marmara Bilge Okulları

Eğitim Felsefemiz: Eğitim felsefemiz John Dewey’in temel anlayışına dayalı geliştirilen “İlerlemecilik” Buna bağlı olarak; Yaparak-yaşayarak öğrenen, Problem çözme becerisi gelişmiş, İşbirliği yapmaya yatkın, Demokratik tutum ve anlayışa sahip, Okulla gerçek yaşam ilişkisini kurabilen, bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir. Öğrenme Kuramımız: Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencinin bilgiyi kendisin oluşturduğu “Yapılandırmacı” bir anlayışa sahibiz. Bu paralelde her öğrenci farklı bir dünya olarak görülmekte ve Çoklu Zekâ Kuramı’na uygun çocuğun Çok […]