Bahçeşehir Okulları-Bosphorus City Anaokulu

TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
387 ZİYARETÇİ
  • ADRES: Altınşehir Yolu İstanbul Cad. Sinpaş Bosphorus City 221. Sok No: 38 Halkalı Küçükçekmece - İstanbul
  • TELEFON: 0212 495 26 30
  • SOSYAL MEDYA:

HAKKINDA

0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Bahçeşehir Okullarında anaokulu eğitimini planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

Beyin Temelli Öğrenme Modeli

Anaokulumuzda eğitim sistemi Beyin Temelli Öğrenme Modeli’ne dayanır.

Beyin Temelli Öğrenme insan beyninin yapısına ve işlevine dayanarak geliştirilmiş bir öğrenme kuramıdır; öğrenmenin daha etkin ve kalıcı olmasını sağlayan öğrenci merkezli bir yaklaşımı vardır. Beyin temelli öğrenmede amaç, bilgiyi ezberlemek yerine anlamlı hale getirmektir. Bahçeşehir Okulları anaokulu, bu amaç doğrultusunda eğitim uygulamalarında beynin her iki yarım küresini de harekete geçirecek bilişsel, sanatsal ve devinimsel çok çeşitli etkinliklere yer verir. Beyin Temelli Öğrenme Modeli’ni temel alan eğitim sistemimizde öğrenciler, tüm gelişim alanlarında yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak anlamlı deneyimler kazanırlar ve bu sayede yabancı dil becerileri gelişmiş, teknolojiyi etkin kullanan, kendine güveni olan, başkaları ile olumlu iletişim kurabilen, problemler karşısında farklı çözüm yolları üretebilen, kendi öğrenme sorumluluğunu üstlenmiş, empati, işbirliği, paylaşma, saygı, barış gibi değerlere sahip bireyler olarak hayata hazırlanırlar.

Çift Dilli Eğitim

Bahçeşehir Okulları ilkokulda uyguladığı Çift Dilli Eğitim programı temelinde araştıran, sorgulayan, bilgili, eleştirel düşünebilen ve etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çift Dilli Eğitim programımız uluslararası okullarda uygulanan İlk Yıllar Programı’nın yaklaşımı örnek alınarak oluşturulmuştur. Buna göre, yabancı dil, matematik, sanat, fen bilgisi, sosyal bilimler ve diğer bütün disiplinlere ait kavramlar, beceriler ve ayrıca kişilik gelişimine ilişkin konular, belli temalar etrafında bir araya getirilerek incelenir. Örneğin çocuk, piramitleri incelerken, hem dil, hem matematik, hem fen, hem coğrafya, hem tarih bilgilerini, kavramlarını, terminolojilerini öğrenir ve aynı zamanda onu bir dünya vatandaşı yapacak tutumlar geliştirir. Tüm bunları, İngilizce’yi kullanarak yapar.

Öğrencilerimize yeni bir edindirmek üzere geliştirilmiş olan ilkokul Çift Dilli Eğitim programımız, onların erken yaşta doğru aksanı kazanmasını sağlamakta, farklı dillere ve kültürlere karşı olumlu tutumlar geliştirmeye teşvik etmekte ve özsaygılarının gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Çift Dilli Eğitim sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için www.ciftdilliegitim.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Dijital Eğitim

Bahçeşehir Okulları olarak yeni nesil eğitimin temel bileşenlerinden biri olan dijital eğitimi başarıyla uyguluyoruz. Zengin içeriği, uygulamaları, takip, ölçme ve değerlendirme sistemiyle dijital eğitim, öğrencilerimizin öğrenme sürecini ve akademik başarılarını desteklerken onlara dijital okuryazarlık kimliği de kazandırıyor. Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Okullarında uygulanmaya başlayan, Kodlama Saati Uygulaması ile çocuklarımızın bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını; bunun da ötesinde yaratıcı fikir oluşturarak bu fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Bu projeyle çocuklar, What’sApp, Foursquare, Twitter, Facebook, Instagram ve Skype benzeri uygulamaları kendileri geliştirebilecek.

Bahçeşehir Sportif Koordinasyon Eğitimi (BSK)

Bahçeşehir Sportif Koordinasyon Eğitimi, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış özel bir eğitim programıdır. Bahçeşehir Sportif Koordinasyon eğitimleri ile çocukların kemik ve kas yapıları güçlenir, sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik ve koordinasyon özellikleri gelişir. Zihinsel anlamda ise özgüvenleri, karar verebilme ve liderlik becerileri gelişir, takım olarak çalışmayı ve oynamayı öğrenirler. Çocukların en uygun sportif branşa yönlendirilmesi konusunda ailelere danışmanlık yapılır.

Akademik Başarı

Bahçeşehir Okulları olarak ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme sınavlarındaki başarılarımız her geçen gün artıyor. Derslerdeki temel amacımız, MEB’in programında ifade edilen kazanımlara uygun ders içeriği ile öğrencilerimizin okul başarılarını arttırmak ve sınavlara eksiksiz hazırlanmalarını sağlamaktır. Türkiye’nin tüm bölgelerinde aynı kalitede eğitim vermeyi ilke edinerek, öğretim programı, konu sırası ve ders planlarımızı tüm okullarımızda uyguluyor, sınavları eş zamanlı olarak aynı sorularla gerçekleştiriyoruz.

Laboratuvarlar

Öğrencilerimiz kampüslerimizde bulunan laboratuvarlar sayesinde Fen Bilgisi dersini yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Laboratuvarlarımızda yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin ezber yapmadan öğrenmelerini,  fen okuryazarı olmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple derslerin bir bölümünü laboratuvar uygulamaları olarak gerçekleştiriyoruz.  Bu uygulamalarla özellikle anlaşılması zor olan konularda laboratuvar ortamında yapılan deneylerle öğrenme sürecini destekliyoruz.

STEM+A Merkezleri

Tüm Bahçeşehir Okulları kampüslerinde oluşturulan STEM + AMerkezleri fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, inovasyon laboratuvarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda topluyor. STEM +A Merkezleri, fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında, projeye dayalı, disiplinlerarası çalışma ve üretim için en uygun eğitim ortamını sunmak üzere tasarlanmıştır.

 

YORUM YAPIN

DAHA ÖNCE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.