Aljazari International School

TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
1,077 ZİYARETÇİ
  • ADRES: Atakent Mah. 242. Sok. A Blok No: 4-3 Küçükçekmece İstanbul
  • TELEFON: 0 212 813 03 34
  • SOSYAL MEDYA:

HAKKINDA

Bilgi, birikim ve tecrübe ile zaman içerisinde olgunlaşıp, dilden topluma kendi sınırlarını aşarak, farklı milletlere ulaştığında insanlığın ortak düşünce havuzundaki yerini alır. Bilginin bu devinimi bir taraftan onun ne kadar güçlü olduğunu gösterirken diğer taraftan da ne denli insan merkezli olduğunu ortaya koyar.

Gayeler ile birlikte sebepleri de incelediğinde “ne, neden ve nasıl” sorularına toplu cevaplar üretebilen bilgi, her asırda insanlığa ışık olmuş ve süregelen bunca savaş ve ölümlere rağmen insanoğlunun umudunun yegâne temsilciliğini yapmıştır.

 

BİLİM ve BİLGELİK, nasıllığı ve nedenselliği birlikte sorguladığında ortaya çıkan göz kamaştırıcı fizik ve fizikötesi arasındaki uyum, insanı kendinden ve hemcinsinden koruyarak mükemmelliğe taşır. Birbirleri ile çatıştırıldığında ise önce bilgi cinayetleri, sonra kitlesel fikir ölümleri ve nihayetinde kaos ve kan, toplumların geleceğini karartarak tarihte kara delikler oluşturur. Pozitif ve sosyal bilimler şeklindeki ayrım disiplinel açıdan tutarlılık arz etse de varlık bilimi açısından bu ayrıştırma insana parçalanma ve daralmalar yaşatmaktadır. Bir bütünlük bilinci ile uzlaşı ve paylaşım odaklı ilerlemesi gereken bilgi, insanlığın nitelikli geleceğinin tek yoludur.

 

Biz, öncelikle bu nesnel ayrımın kaldırılarak beşerî sermayenin özgürleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Daha sonra üzerindeki etnik kimliklerden soyutlanarak insanlık tarihinin zaman ve mekân boyutlarını aşan BİLGİ’nin evrenselliğine vurgu yaparak milli değil evrensel, ırki değil insani boyutuna dikkat çekmek istiyoruz.

 

Her medeniyetin bir önceki medeniyetten veya çağdaşı medeniyetlerin birikimlerinden beslenerek bilim, sanat, felsefe, siyaset, kültür ve yaşam modelleri ortaya koyduğu bilinen bir gerçektir. Hatta bu bilgi devinimi ve paylaşımı medeniyetlerin sadece hayatını kolaylaştıran refah ve konfor alanlarında değil, aynı zamanda her toplumun özünü tanımladığı dil, gelenek ve din alanında dahi gerçekleştiği tarihi bir gerçektir. İnsan varlığı itibarı ile yüce yaratılsa da bu yücelik ve erdemliliğinin sürdürülebilirliği insanın BİLGİ ile iletişim ve etkileşimine bağlıdır.

 

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak temel hedefimiz bilgi ve üretim merkezli evrensel bir kalkınma için bireysel ve toplumsal sürdürülebilir bir gelişimi gerçekleştirecek alanında uzman erdemli öğrenciler yetiştirmektir. Bu nesillerin bilginin bütünlüğü, evrenselliği ve özgürlüğünün bilincinde kendi mukaddesatından aldığı ülkü ve misyon ile sevgi, ciddiyet, üretim ve toplumsal refahın elçileri olmalarını arzuluyoruz.

 

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak ham halde bulunan Bilgiyi; işleyerek, farklı disiplinleri ilişkilendirerek ve fayda merkezli bir üretime uygun hale getirerek öğrencilerimize sunmaktayız. İlimleri kendi hedefleri ve türleri içerisinde kurgulayıp sınıflandırdığımız JLP Eğitim Modeli ile öğrencilerimizi bilişsel, duygusal ve fiziksel yönden dengeli bir şekilde yetiştirdiğimiz bütünsel bir eğitim programı uygulamaktayız. Okul iklimi içerisinde öğrencilerimize yeni şeyler öğretmekten ziyade öğrenciye hayat boyu öğrenebilme becerisi kazandırmayı hedeflemekteyiz. Amacımız öğrencilerimize salt bilgi kazandırmaktan ziyade bilgi edinebilme ve bilgiyi işleme yöntemlerini öğretmektir. Bu bağlamda kültürel entegrasyonu sağlayan ve yeni bir düşünce sistemi oluşturan dil edinimi, insanın ruhsal boyutuna hitap ederek zihinsel ve duygusal anlamda olgun bir seviyeye getiren sanat etkinlikleri, beden sağlığının zihin ve karakter üzerindeki etkisinin bilincinde olarak en az bir spor dalında gelişim, hayatın uygulama sahasında tecrübelere yer vererek yenilik ve gelişmenin ürünü olan bilgi edinimi eğitim felsefemizin temel ayaklarını oluşturmaktadır.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullarımız her bir bireyin kendi içerisindeki potansiyelini ortaya çıkaracak bir iklime ihtiyaç duyduğunun bilincindedir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi kapsamında öğrencilerin bütün boyutları ile tanım ve tanıtımının yapıldığı PDP ile öğrencilerin kendilerini bireysel ve toplumsal olarak konumlandırılması sağlanmaktadır.

 

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları olarak öğrencilerimizi; tutarlı, dengeli, akademik ve sosyal yönleri ile birbirlerini tamamlayan müfredatıyla farklılıkların birlikteliği anlayışı çerçevesinde geleceği fayda ve üretim merkezli kurgulayan erdemli ve mutlu nesiller olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

YORUM YAPIN

DAHA ÖNCE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.